Veri Analizine Giri-Google E-Tablolar ile veri analizi

Training Course – Veri Analizine Giri-Google E-Tablolar ile veri analizi

#6554

Veri Analizi, ham verinin toplanmas, ayklanmas ve ilenmesi sonucunda yararl bilgiler bulma, sonulara ulama ve karar alma srelerini destekleyen modelleme sreci olarak tanmlanyor. Herkes iin veri analizi; yeni projelerde ya da devlerinizde kararlar, yaplacak yatrmlar, byme ya da klme gibi kritik karar alma srelerinde etkin bir ara olarak kullanlabilecek bilimsel bir yntem olarak karmza kyor.Veri analiz etmek temel istatistik bilgisini gerektiren farkl yntemleri ieriyor.Biz bu eitiminde;geleneksel teorik bilgileri rnek Netflix verileri kullanarak,adm adm analizimizi gerekletirdik.Google E-Tablolar uygulamasyla,aslen cretsiz olan bir uygulama ile neler yapabileceimizin farkna varp, ulalabilirlik asndan frsat eitlii yarattik.n bilgilendirme ile Excel ve Google E-Tablolar giri seviyesinde anlatmn tamamlayp,temel seviyede zgven ve bilgi kazandrmak istedim.Bylelikle Excel temeli atlm olup,belki de sizi ileri seviye Microsoft Excel Eitmenlerinin kurslar iin cesaretlendirebilirim.Teorik bilgi ve uygulamali deneyim ile veri analizi yolculuunu;Pivot tablolar,Pivot Chartlar,temel istatistik yntemleri,veri analizi i akn adm adm takip ettik, veri analistinin dnce yaps ve takm antasna hzl bir bak attk.Bilimsel yntemlerle,Netflix neri sistemine benzer sistemlerin nasl alistigiyla ilgili fikir sahibi olduk.Keyifli bir uygulama olduunu dnyorum.Umarm herkes iin deerli bir alma olur.Teekkrler. ….more information

Last Checked Price: GBP19.99

Please Note: The price may have changed since we have last checked. Visit the course online for more detail and current price – here

 

More Info | Buy Now

 

Vacancy DB is pleased to be partnered with Udemy!

Udemy is a leading provider for learning and teaching online. Over 65 languages enable students around the world to benefit from online courses to advance their careers and pursue their passions. Courses available on-demand, 24/7, via iPhone, iPad, Android, and Web.

Share this Vacancy by Sharing My Card

Vacancy DB.com

Share My Card™ in any channel!